Garantujeme vám najnižšie ceny! Ak rovnaký produkt nájdete niekde lacnejšie, dostanete ho od nás ešte lacnejšie! viac informacií

volajte 0233 456 390 až do 20:00 hod

0
Obľúbené produkty:
0

Nemáte žiadne obľúbené produkty.

Levy banner
Pravý banner
Kategórie

Pouličné osvetlenie

Spôsob osvetľovania pozemných komunikácií podľa najnovších noriem je ďaleko efektívnejší, napomáha k bezpečnejšej prevádzke na komunikáciach, eliminuje svetelné znečistenie a reflektuje na najnovšie trendy v spôsoboch osvetľovania a konštrukcii svietidiel.

Osvetlenie pozemných komunikácií sa riadi najnovšími normami.
 
 
 

Na rozdiel od starších noriem, kde sa bral do úvahy len druh cestnej komunikácie, slúži v najnovších normách k určeniu triedy a spôsobu osvetlenia napríklad typická rýchlosť hlavného užívateľa, početnosť križovatiek, kto je hlavným užívateľom komunikácie, či je komunikácia v meste alebo v obci, aká je hustota premávky na komunikácii, či ide o konfliktnú oblasť, aké je riziko kriminality, či na komunikácii parkujú vozidlá atď.
 
Pri vhodnom výbere triedy osvetlenia na komunikácii dochádza nielen k bezpečnejšej premávke na nej, ale aj k hospodárnemu využitiu energie napríklad predídeniu zbytočného presvetľovania menej frekventovaných ciest.

Výška stožiarov verejného osvetlenia obyčajne býva 4‑12 m. Súčasťou stožiarov býva aj elektrické príslušenstvo (stožiarova rozvodnica, uzemnenie). Stožiare je možné rozdeliť na stožiare s päticou prekrývajúcou rozvodnicu a stožiare bezpäticové, kde je rozvodnica umiestnená vo vnútri stožiara.
 

Viete, prečo svieti pouličné osvetlenie oranžovo?

Oranžovú farbu svetlám dodává sodík. Sodíkové výbojky sú v súčasnosti najrozšírenejším typom verejného osvetlenia nielen u nás, ale aj vo svete, a to preto, že majú vysokú svetelnú účinnosť, omnoho vyššiu než v prípade skôr používaných ortuťových výbojok. Tie sa používali v minulosti a dnes už sú vidieť väčšinou len v obciach, kde ešte neboli vymenené za modernejšie. Poznáte ich podľa bieleho, alebo nazelenalého či namodralého svetla.
 
 
Výhody sodíkovej výbojky ale nekončia pri svetelnej účinnosti. Tiež sú relativne lacné, majú veľmi dlhú životnosť - až 16 tisíc hodín - a sú vcelku malé. Preto sú najrozšírenejšie. Typická oranžová farba, ale patrí k ich nevýhodám. Totiž, v takom svetle ľudské oko horšie rozlišuje farby - všimnite si, že zatiaľ čo cez deň poznáte farbu auta hneď, v noci pod pouličným osvetlením to nemusí byť až také ľahké.
 
 
 
Údajne ľudia vnímajú ulicu nasvietenú oranžovo ako tmavšiu než nasvietenú na bielo, a to aj v prípade, že intenzita svetla je rovnaká. Oproti tomu biele pouličné svetlo znamená vraj až dvakrát lepšie periférne videnie ako pri oranžovom svetle a doba potrebná k zabrzdeniu auta je údajne kratšia o štvrtinu. Nevýhody teda nie sú zas tak malicherné.

Svetelné diódy (LED)


Výrazným hýbateľom dnešného verejného osvetlenia (a nielen verejného) sú svetelné diódy. LED spôsobuje postupnú premenu celého sektora. Pre správny výber LED svietidla je vhodné mať spracovaný projekt, požadovať predĺženú záruku, certifikát autorizovaných skúšobní a vhodné je tiež nezávislé zmeranie realizovaného osvetlenia.
 
 
 
Aj keď svetelné diódy mávajú už dnes vyšší merný výkon než vysokotlakové sodíkové výbojky, často sa obyčajná náhrada svietidiel ekonomicky nevyplatí. Ekonomicky vhodnejšie je využitie LED svietidiel v miestach, kde prebieha kompletná rekonštrukcia (cena svietidiel v tomto prípade tvorí len menšiu časť rozpočtu) a kde k drahším LED svietidlám existujú dôvody (stmievanie, výhodný svetelný tok modelu, dizajn a pod.).
 
Verejné osvetlenie je dnes už neodmysliteľnou a dôležitou súčasťou našich obcí. Či už v malých vieskach alebo väčších mestách, je vhodné sa zaujímať, či verejné osvetlenie plní svoj účel. Verejné osvetlenie je verejnou službou pre nás pre všetkých.

Copyright © 1990 – 2019 Rent.sk