Garantujeme vám najnižšie ceny! Ak rovnaký produkt nájdete niekde lacnejšie, dostanete ho od nás ešte lacnejšie! viac informacií

volajte 0233 456 390 až do 20:00 hod

0
Obľúbené produkty:
0

Nemáte žiadne obľúbené produkty.

Levy banner
Pravý banner
Kategórie

Reklamácie

Dátum: 29.4.2016

aaa

Prípadné reklamácie vybavujeme individuálnou dohodou a v súlade s príslušným platným právnym predpisom.

Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru prehliadnu zásielku a skontrolovať tovar či je v poriadku. Prípadné nedostatky alebo poškodenia ihneď hlásiť našej firme. Za vady vzniknuté pri preprave ručí dopravca.
Na tovar sa vzťahuje lehota daná zákonom a to 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby nie na:
- Na vady spôsobené opotrebovaním a používaním výrobku
- Nesprávnu obsluhu svietidiel
- Neodborné a neprimerané zaobchádzanie
- Nesprávne skladovanie
Postup pri reklamácii:
- Najprv nás informujte o vade výrobku (reklamáciu) a to telefonicky a e-mailom prípadne písomne​​.
- Následne nám tovar zašlite na adresu ako doporučený balík
- Do zásielky priložte príslušný doklad (kópiu faktúry, dodací list) a dôvod reklamácie
Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č 634/1992 Z. z. tridsať dní, od prevzatia tovaru našou firmou.V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu (reklamujúcemu) účtovaná náhrada vzniknutých nákladov predávajúcemu za neoprávnenú reklamáciu.

Copyright © 1990 – 2019 Rent.sk